Levensbeschouwing op de basisschool

Geef betekenis aan de wereld om je heen

Op school gaat het niet alleen om rekenen en taal, maar ook om wie je bent als kind. Het vak levensbeschouwing op de basisschool gaat over je persoonlijke visie op het leven: over wat jij mooi en waardevol vindt, en waar jij boos of verdrietig van wordt. Kwintessens helpt scholen om dit vak vorm te geven.

Levensvragen

Bestaat God? Is er leven na de dood? Hoe kan de wereld eerlijker en mooier worden? Wie heeft een oplossing voor verdriet, en waar komt het geluk vandaan? In de methodes van Kwintessens ontdekken kinderen dat mensen verschillende antwoorden geven op dit soort vragen. Én denken ze na over hun eigen visie. 

 

Welke methode past bij jouw school? 

 

Met een open blik

Kinderen mogen zichzelf zijn, en ze mogen ontdekken dat anderen ‘mooi anders’ zijn. Een open en uitnodigende benadering is daarom belangrijk. We hoeven kinderen niet te vertellen wat ze moeten denken of geloven. We kunnen hen wel helpen bij het vormen en delen van eigen opvattingen.

 

Schoolbreed

De school is een geheel, van groep 1 t/m groep 8. Daarom bieden onze methodes een schoolbreed aanbod. In alle bouwen werken kinderen op hun eigen niveau met dezelfde thema’s en verhalen. Kind op Maandag en Trefwoord bieden materiaal voor elke dag of meerdere keren per week. Hemel en Aarde biedt wekelijks materiaal. 

Handleidingen en digibord

In de handleidingen van onze methodes vind je voorleesverhalen, gespreksvragen en suggesties voor activiteiten. In de digibord-omgeving (voor abonnees toegankelijk via Basispoort) vind je beeldmateriaal, video’s en liedjes. 

Passend bij jullie school 

Levensbeschouwing verrijkt het leven van kinderen. Het is daarom betekenisvol voor alle scholen, met en zonder levensbeschouwelijk profiel. Met drie verschillende methodes vind je bij Kwintessens altijd dé methode die past bij de visie van jouw school. 

Verhalen als wereld om te ontdekken

Kwintessens staat voor een narratieve aanpak: een aanpak waarin verhalen een belangrijke rol spelen. In een verhaal krijgen kinderen de kans om zich te verplaatsen in andere levens en andere omgevingen. Tegelijk kunnen ze gevoelens en vragen tegenkomen waar ze zelf ook mee te maken hebben. Verhalen kunnen een spiegel zijn voor jezelf en een venster naar anderen. En verhalen kunnen je op het spoor brengen van een werkelijkheid die mensen nauwelijks kunnen bevatten.

Verhalen openen een wereld waarin veel te ontdekken en te beleven valt. Sommige dingen zijn niet precies uit te leggen, maar je kunt er wél over vertellen.

We gebruiken verhalen als bron voor vragen en gedachten. Uitspraken en gebeurtenissen in de verhalen kunnen kinderen helpen om te onderzoeken wat voor hen waardevol en belangrijk is. Ook gebruiken we de verhalen als een oefenomgeving van het leven: door zich te verplaatsen in personen en situaties uit de verhalen, onderzoeken kinderen welke gevolgen bepaalde keuzes kunnen hebben.

Bronverhalen, zoals verhalen uit de Bijbel, hebben een lange geschiedenis. Steeds opnieuw hebben mensen ze verteld en toegepast op hun eigen leven in hun eigen tijd. Dat vraagt om een zorgvuldige omgang met de verhalen, en ook om verbeeldingskracht en creativiteit. Een team van deskundigen ontwikkelt het lesmateriaal zo, dat je als leerkracht gemakkelijk met deze verhalen kunt werken – ook als je er zelf niet zo in thuis bent.

 

Gedichten als startpunt voor een gesprek

Gedichten kunnen over iets gewoons gaan en tegelijkertijd iets raken dat ons overstijgt. Een gedicht kan op een speelse manier diepe overpeinzingen teweegbrengen, levensvragen zelfs. In de klas een gedicht lezen roept een rijkheid aan verschillende gevoelens, gedachten en (levens)ervaringen op. Gedichten zijn dan ook een vruchtbaar startpunt voor levensbeschouwelijke gesprekken.

Lees het gedicht 'Lieve aarde' van Bette Westera op de site van Hemel en Aarde.

Vragen bij verhalen

De levensbeschouwelijke verhalen komen nog meer tot leven als je er vragen bij stelt. Vragen waar iets aan te ontdekken valt, vragen waar je niet meteen over uitgepraat raakt.

Een ‘vraag met veel antwoorden’ is een vraag waarbij het antwoord verschillende kanten op kan gaan. Het is ook niet alleen een vraag naar een mening of een gevoel – meningen en gevoelens blijven persoonlijk, terwijl een goede vraag ons samen ergens kan brengen. Lees het hele artikel

 

Onze methodes voor levensbeschouwing

Trefwoord

Trefwoord is een algemeen levensbeschouwelijke methode, opgebouwd rond thema’s die voor kinderen aansprekend en relevant zijn. Deze thema’s worden verkend aan de hand van Bijbelverhalen, leefwereldverhalen, reportages, liedjes, interviews en meer. 

Naar Trefwoord

 

Kind op Maandag

Kind op Maandag werkt met een Bijbels vertelrooster van vier jaar, waarin de breedte van de Bijbel aan bod komt. Kinderen ontdekken dat het betekenisvolle verhalen zijn, over mensen en over God. Ze verkennen wat deze verhalen voor hen persoonlijk betekenen.

Naar Kind op Maandag

 

Hemel en Aarde

In elk nummer van Hemel en Aarde staat een onderwerp centraal, dat vanuit verschillende perspectieven belicht wordt. Kinderen werken aan levensbeschouwelijke vaardigheden, die bijdragen aan hun persoonlijke groei. Verhalen uit verschillende bronnen en tradities komen aan de orde. 

Naar Hemel en Aarde

 

Gratis voor abonnees: Bijbelverhalen op school

Bijbelverhalen delen met jonge kinderen is soms lastig. Daarom ontwikkelden wij speciaal voor de onderbouw van de basisschool de serie Bijbelverhalen op school.

De digitale prentenboeken brengen Bijbelverhalen tot leven.

Ontdek Bijbelverhalen op school

 

Inspirerende workshops

Hoe besteed je aandacht aan verschillende levensbeschouwelijke stromingen? Of hoe vertel je een goed (Bijbel)verhaal? Wij inspireren jullie team graag met praktische workshops over deze - en meer - thema’s. 

Naar de workshops