Disclaimer

De inhoud van al onze websites is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Alle wijzigingen in prijs en uitvoering zijn voorbehouden.

Kwintessens is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Andere websites

Op onze sites tref je een aantal links aan naar andere websites. Kwintessens kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens.

Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Evenmin draagt Kwintessens verantwoordelijkheid van de inhoud van andere websites.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kun je deze richten aan:

Kwintessens
Postbus 1492
3800 BL  Amersfoort

 

Telefoonnummer: 033 460 19 40 (maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren)
E-mailadres: info@kwintessens.nl