Hoe om te gaan met dood en verdriet?

Categorieën
Hoe om te gaan met dood en verdriet?

Hoe leert u kinderen om te gaan met dood en verdriet? Bekijk de lessuggesties voor onder-, midden- en bovenbouw in dit katern.

In elk kinderleven kan rouw voorkomen en het is belangrijk om hier op een goede manier mee om te gaan. In ons nieuwe katern delen we suggesties voor onder-, midden- en bovenbouw om zo samen stil te staan bij dit thema. De suggesties zijn afkomstig uit onze methodes Trefwoord, Kind op Maandag en Hemel en Aarde en kunnen bijdragen aan het creëren van een veilige en betrokken klasomgeving.
 
Download het katern via onze website: Dood en verdriet (kwintessens.nl)