Dood en verdriet in de klas

Leskatern over rouw

Hoe behandel je in de klas het thema dood en verdriet? Rouw kan in ieder kinderleven voorkomen en is vaak ingrijpend. Het is daarom belangrijk om hier op een goede manier mee om te gaan. Zo creëer je een veilige en betrokken klasomgeving.

In ons nieuwe katern delen we suggesties voor onder-, midden- en bovenbouw om  samen stil te staan bij dit thema vanuit een levensbeschouwelijk perspectief. De suggesties zijn afkomstig uit onze methodes Trefwoord, Kind op Maandag, Hemel en Aarde en Kind op Zondag. 

Download het katern over dood en verdriet

Liedjes bij het thema 

Wie luistert er graag naar muziek als hij of zij verdrietig is? Waarom? Welke muziek horen de kinderen graag als ze verdrietig zijn? Lees de tekst voor van ‘Troostliedje’ en laat de kinderen hun eigen troostmuziek noemen. Kies een aantal nummers uit om samen te beluisteren. Wat vindt de groep mooie muziek om mee getroost te worden?

Troostliedje (onderbouw)

Als ik je naam noem 

Andere leskaternen  

In mijn hart een plek voor jou is een leskatern in een serie rond actuele onderwerpen die kinderen raken. Bekijk ook ons ander leskaternen.

Naar gratis leskaternen