Sociaal-emotioneel leren

Leren omgaan met jezelf en de ander

Om je (school-)werk, je vriendschappen en je eigen leven goed vorm te geven, heb je sociaal-emotionele competenties nodig. Dat zijn vaardigheden die je helpen om je gedrag te sturen. Gerichte aandacht daarvoor zorgt ervoor dat kinderen lekkerder in hun vel zitten en beter presteren.

 

Onze methode: Kwink

De methode Kwink biedt een complete aanpak voor sociaal-emotioneel leren. De methode is schoolbreed en wordt volledig digitaal aangeboden. Elk schooljaar worden twintig volledig nieuwe lessen aangeboden voor onderbouw (groep 1 t/m 3), middenbouw (groep 4 t/m 6) en bovenbouw (groep 7-8).

Naar Kwink  

Preventieve aanpak

Samen zorgen voor een veilige groep

Gedrag van kinderen staat meestal niet op zichzelf: het krijgt vorm in interactie met anderen. Kwintessens kiest bij de benadering van sociaal-emotioneel leren voor een groepsaanpak. Op een aansprekende en creatieve manier werken kinderen samen aan een veilige, prettige groep. Dit maakt onze aanpak ook direct een preventieve aanpak, omdat het onder andere pesten kan voorkomen. 

 

Werken aan SEL-competenties

Met Kwink werken kinderen aan vijf wetenschappelijk onderbouwde SEL-competenties: besef van jezelf, besef van de ander, keuzes maken, zelfmanagement en relaties hanteren. Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor deze competenties wezenlijk bijdraagt aan een veilige leer- en werkomgeving.

Les met animaties en filmpjes

In de onder- en middenbouw wordt bij elke Kwink-les een nieuwe animatie aangeboden over de dierenwereld Kwink. De kinderen reflecteren op het gedrag van de dieren en passen dit toe op hun eigen leven. Voor de bovenbouw zijn er geacteerde filmpjes, waarin jongeren van 14-18 jaar de hoofdrol spelen.

Lessen in de praktijk brengen

Een goede les sociaal-emotioneel leren is fijn, maar als het goed is blijft het daar niet bij. De inhoud van de lessen werkt door in het gedrag van kinderen in de klas, op de gang en op het schoolplein. Dat noemen we de transitie: de overgang van de les naar de dagelijkse praktijk. Bij elke les worden daar concrete tips voor gegeven.

Werken aan sociaal-emotioneel-leren

Naast de methode bieden we tal van producten waarmee u in de groep aandacht besteedt aan sociaal-emotioneel leren. 

Verhalen als oefenwereld

De methode Kwink werkt met verhalen: animaties in onder- en middenbouw, geacteerde filmpjes in de bovenbouw. In deze verhalen kunnen situaties en voorbeelden worden uitvergroot. Ook bieden ze een gemakkelijke en veilige ‘oefenomgeving’ om over gedrag te praten: het is veel gemakkelijker om te reflecteren op het gedrag van een dier in een filmpje, dan op je eigen gedrag of dat van het kind naast je. Zeker in de onder- en middenbouw stappen kinderen regelmatig ‘in het verhaal’ om te onderzoeken wat de gevolgen van verschillende keuzes zijn. Uiteraard wordt daarna ook de overstap gemaakt naar de kinderen zelf.

Verhalen leren je te verplaatsen in de ander

Verhalen bieden dus didactisch veel mogelijkheden, en zijn tegelijk ook een belangrijk middel uit het oogpunt van de ontwikkelingspsychologie. Door het werken met verhalen ontwikkelen kinderen zich creatief en leren ze oplossingsgericht denken in scenario’s. Verhalen dragen ook bij aan de empathische ontwikkeling van kinderen: ze leren je te verplaatsen in een ander. Ook versterken verhalen de taalontwikkeling en verbeelding. 

Scholen over SEL

Scholen die structureel aandacht besteden aan sociaal-emotioneel leren, geven aan dat ze duidelijke veranderingen waarnemen in de sfeer en het gedrag van kinderen. Ook merken ze dat kinderen de lessen leuk en aansprekend vinden. 

Advies over sociaal-emotioneel leren op jullie school? Wij denken graag mee.

 

Vraag advies