Gratis lesmateriaal

In de klas aan de slag met wat er vandaag speelt? In de wereld, in je groep of bij een kind? Soms kun je hierbij wel wat hulp gebruiken.  

Kwintessens biedt inspirerend lesmateriaal dat je hierbij ondersteunt. Het lesmateriaal is gratis en word je aangeboden door de makers van onze methodes, Trefwoord, Kwink, Hemel en Aarde en Kind op Maandag. 

 

Kalender voor bijzondere dagen

Vieren en gedenken zorgen voor verbinding. Op dagen waarop volop gevierd kan worden, maar ook op dagen wanneer we stilstaan bij verdrietige momenten uit de geschiedenis. Met deze kalender besteed je in de klas aandacht aan deze feest- en gedenkdagen. Met onze inspirerende lessuggesties maken kinderen kennis met de rituelen en gebruiken van de bijzondere dagen, en leren ze meer over verschillende culturen. Er is materiaal voor de onder-, midden- en bovenbouw. 

Naar de kalender 

 

Levensbeschouwing 

Onderwerpen die raken

Hoe behandel je in de klas het thema dood en verdriet, en zorg je voor een veilige en betrokken klasomgeving? Hoe besteed je aandacht aan duurzaamheid – en de schoonheid van de aarde? Kwintessens biedt gratis leskaternen over actuele onderwerpen die kinderen raken. 

 

Dood en verdriet in de klas

Rouw kan in ieder kinderleven voorkomen en is vaak ingrijpend. In ons katern ‘In mijn hart een plek voor jou’ delen we suggesties voor onder-, midden- en bovenbouw om samen stil te staan bij dit thema vanuit een levensbeschouwelijk perspectief. 

Download het katern

Hoe mooi is de aarde?

Met kinderen nadenken over duurzaamheid begint met verwondering over en waardering van de aarde waarop we leven. Gebruik dit materiaal voor een complete les over duurzaamheid of haal er losse les-ideeën uit.

Download het katern

Allemaal samen

Iedereen is anders, ook in de klas. Deze verschillen bieden de kans om van elkaar te leren en nieuwe dingen te ontdekken. Begrip te krijgen voor de wereld om je heen én je eigen plek daarin. Met het gratis leskatern ‘Allemaal samen’ geef aandacht aan diversiteit in je groep.

Download het katern

Lesmateriaal bij de actualiteit

De makers van onze methode Kwink bieden diverse leskaternen en werkvormen aan rondom belangrijke momenten in het schooljaar. Bomvol handige tips, adviezen en kant-en-klare lessen voor leerlingen in de onder-, midden- en bovenbouw.

 

Week van de Lentekriebels

Met voor de onderbouw een werkvormenposter met activiteiten aan die passen bij 'aandacht voor relaties'. En voor de bovenbouw cartoons over 'weerbaar online'

Download het katern

Gouden weken

De Gouden Weken… Dat is de periode van de eerste schooldag tot aan de herfstvakantie. Die eerste zes tot acht weken zijn cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer in de groep.

Download het katern 

Einde schooljaar

Afscheid nemen van elkaar. Het is misschien wel net zo belangrijk als kennismaken. Dit katern van Kwink biedt praktische lessuggesties om het schooljaar goed af te sluiten met je klas.

Download het katern