Week tegen pesten 25 - 29 september 2023

Categorieën
Week tegen pesten 25 - 29 september 2023

De slogan van de Week Tegen Pesten 2023 is ‘Goed voor elkaar!’ Die slogan heeft twee kanten: Zijn jullie goed voor elkaar? Dan hebben jullie het goed voor elkaar! Samen zorg je voor een gezellig en veilig groepsklimaat.

Het thema én de slogan sluiten een op een aan bij de doelstelling van Kwink voor sociaal-emotioneel leren, namelijk het realiseren van een sterke groep waarin kinderen voor elkaar opkomen waardoor verstorend gedrag, waaronder pesten, voorkomen kan worden. Alle reden om actief met de suggesties en informatie in dit katern aan de slag te gaan.

In dit gratis katern vind je tien opdrachten per bouw inclusief een poster, opdrachten, werkbladen, filmpjes (gebruik de links in de pdf) en energizers! Veel succes en plezier!

Download het gratis katern