Gratis leskatern oorlog en vrede

Categorieën
Gratis leskatern oorlog en vrede

Op 4 en 5 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogsgeweld en vieren we onze vrijheid. Omdat het onderwerp oorlog en vrede niet alleen in deze tijd onze aandacht vraagt, maakten wij een gratis leskatern om met kinderen bij het thema stil te staan.

Oorlog is helaas een thema dat steeds opnieuw actueel is in de wereld. Kinderen krijgen dit onvermijdelijk mee. Ook zijn er veel klassen waarin kinderen zitten die zelf oorlogssituaties hebben meegemaakt. Hoe maak je dit thema op een goede manier bespreekbaar in de klas? Het gratis leskatern 'Deel je zorgen, deel je hoop' geeft lessuggesties voor onder-, midden- en bovenbouw. 

Download hem hier.