Gratis katern: week tegen pesten

Categorieën
Gratis katern: week tegen pesten

Grapje! Moet toch kunnen!? Dat is dit jaar het thema van de Week Tegen Pesten van 26 t/m 30 september 2022. En omdat Kwink zich inzet om verstorend gedrag, waaronder pestgedrag, te voorkomen om zo een veilige school te creëren, sluit Kwink zich graag aan bij dit initiatief van de Stichting School & Veiligheid.

Plagen kan leuk zijn. Een grapje ook. Maar als plagen pesten wordt, is het allesbehalve een grapje. Dan wordt het structureel en is vaak één kind slachtoffer van een pester die gesteund wordt door meelopers. Dat mogen we nooit accepteren! Dat is het thema van de Week Tegen Pesten.
In dit katern vind je achtergrondinformatie en tips voor alle groepen in de school.

Download hier het gratis katern

#kwink #veiligeschool #sociaalemotioneelleren #sociaal #groepsvorming #kwinkopschool #socialevaardigheden #antipesten #pbs #gedragscompetenties #koelkastposters #kwinkslagen #kwink-katern #kwink-webinar #kwink-coach #kwink-hoek #weektegenpesten

© Copyright 2023 Kwintessens Disclaimer | Privacy Ideal Logo