Kind op Zondag

Type product: methode

Wilt u kinderen laten kennismaken met de Bijbel en het geloof? Kind op Zondag biedt gebruiksklaar materiaal voor kindernevendienst en zondagsschool om het evangelie dicht bij kinderen te brengen. Inspirerend voor leiding én voor kinderen.

Een abonnement op Kind op Zondag kost € 122,40. Een vervolgabonnement kost € 109,80. Wij raden aan om per kerk minimaal twee abonnementen te hebben: een voor de predikant en een voor de coördinator van de kindernevendienst. Abonnementen kunnen elke maand ingaan. Losse nummers kosten € 24,50 (voor abonnees en niet-abonnees).

Een abonnement op Kind op Zondag bestaat uit de papieren uitgave (deze ontvangt u zes keer per jaar) en toegang tot de website. Op de website vindt u de verhalen en werkvormen voor de eerstvolgende twee zondagen. En materialen, zoals de rubriek Voorbereiden, Vieren met jongeren en Vieren en vertellen rond het Evangelie.

Een abonnement op Kind op Zondag vraagt u eenvoudig aan via dit formulier. Of neem contact op met onze abonnementenservice via abonnementen@kwintessens.nl of via telefoonnummer 033 460 19 43.

Inkijkexemplaar
Prijs op aanvraag
Op voorraad
Bestelnummer
0010

Gegevens

Hoe maak je kinderen vertrouwd met de Bijbelverhalen, de manier van vieren en de liederen? Tijdens de kindernevendienst, de zondagschool en de Bijbelclub horen kinderen het Bijbelverhaal op begrijpelijke wijze en leren ze vieren met liedjes, gebeden en verwerkingen. Als deel van de zondagse viering of in een eigen bijeenkomst. Maar hoe blijf je nu dicht bij wat er in de Bijbel staat en weet je tegelijk de kinderen te boeien?

Als antwoord hierop biedt Kind op Zondag een schat aan materiaal aan:

 • gebruiksklaar materiaal voor vertellen en vieren met kinderen van 4 tot 12 jaar
 • praktische werkvormen, ingedeeld in drie leeftijdsgroepen
 • uitleg en verdieping bij het Bijbelverhaal voor predikant en leidinggevende
 • materiaal voor vieren met jongeren van 12 tot 15 jaar
 • materiaal voor vertellen en vieren met kinderen bij de verhalen uit het Nieuwe Testament
 • materiaal dat aansluit op het Oecumenisch Leesrooster
 • materiaal voor eenvoudige vieringen met volwassenen
 • projecten voor advent en de veertigdagentijd

Voor wie is Kind op Zondag bestemd?

Voor leiding van kindernevendienst en zondagsschool, maar ook voor predikanten die extra aandacht willen besteden aan de kinderen in de kerk.

Structuur Kind op Zondag

 • Kind op Zondag biedt voor elke zondag altijd vaste onderdelen:
 • Voorbereiden en Voor de viering: toelichting op de Bijbeltekst en liturgische notities met tips voor liederen
 • Vieren: liturgische onderdelen met tips voor het gesprek met kinderen, liedteksten en gebeden
 • Vertellen: voor elke week twee verhalen bij de Bijbeltekst: één voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en één voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Compleet met verwerkingssuggesties.
 • Vieren en vertellen rond het evangelie: een korte vertelling en enkele suggesties voor de viering geboden bij evangelieteksten uit het Gemeenschappelijk Leesrooster en het R.K. Lectionarium, als deze lezingen anders zijn dan de hoofdlezing van Kind op Zondag
 • Vieren met jongeren: volledig uitgewerkte jongerenvieringen
 • Eenvoudig vieren met volwassenen: verhalen en werkvormen die wel eenvoudig zijn, maar niet kinderachtig. Deze rubriek is bijvoorbeeld geschikt voor gebruik met mensen met een verstandelijke beperking

Abonnement

Kerken kunnen zich abonneren op Kind op Zondag. Met een abonnement ontvangen ze zes keer per jaar een nieuwe aflevering. Meer weten of interesse in een abonnement? Kijk op www.kindopzondag.nl.

Meer informatie

Meer informatie
Bestelnummer 0010
Productuitvoering geniet
Type product methode
Leeftijd bovenbouw, kleuters, middenbouw, onderbouw

Bekend van

Kwink logo
Trefwoord logo
Hemel en aarde logo
Kom logo
Kind op zondag logo
© Copyright 2020 Kwintessens Disclaimer | Privacy Ideal Logo