Abonnement Kind op Zondag / Kleur in de kerk

Wilt u een abonnement op Kind op Zondag en/of Kleur in de kerk afsluiten? Vul dan onderstaand formulier in.

Kind op Zondag

Een abonnement op Kind op Zondag bestaat uit de papieren uitgave (deze ontvangt u zes keer per jaar) en toegang tot de website.

Een abonnement op Kind op Zondag kost € 122,40. Een vervolgabonnement kost € 109,80.
Het abonnementsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 1 juni worden ingediend.

Kleur in de Kerk

Kleur in de kerk verschijnt drie keer per jaar en biedt voor elke zondag een werkblad dat vrij gekopieerd mag worden voor de kinderen.
De abonnementsprijs bedraagt met ingang van 1 september 2020 € 76,50 per jaargang, inclusief kopieerrecht.

KoZ-logo

Abonnement Kind op Zondag / Kleur in de kerk


Wij raden aan om per kerk minimaal twee abonnementen te hebben.

Gegevens kerk


Bezorgadres


Contactpersoon voor bezorging van het abonnement

Voor controle op de bezorging

Factuuradres


Naam van de ontvanger van de factuur

Uitsluitend voor toezending van de factuur in PDF (u ontvangt dan geen factuur per post)

Vragen of opmerkingen


Accepteren privacyverklaring en voorwaarden


© Copyright 2020 Kwintessens Disclaimer | Privacy Ideal Logo