Welkom bij Kwintessens B.V. (hierna: ‘Kwintessens’)

Kwintessens verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van abonnees, bestellers, bezoekers van bijeenkomsten, bezoekers van onze websites en nieuwsbriefabonnees. Hieronder informeren wij je over de wijze waarop wij dit doen.

Kwintessens verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. Kwintessens houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Kwintessens verwerkt je persoonsgegevens voor (1) de acceptatie en verwerking van je bestelling, (2) uitvoering van overeenkomsten met jou, (3) relatiebeheer en (4) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden gebruikt om je te informeren over aanbiedingen en activiteiten. 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening registreren we je persoonsgegevens:

  • wanneer je een een proefabonnement of een regulier abonnement afsluit op een van onze methoden: om je te kunnen informeren over zaken die het abonnement betreffen en om het abonnementsgeld te kunnen factureren. We registreren je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • wanneer je in onze webwinkel, via e-mail, telefonisch of via een van onze relatiebeheerders een product (bijvoorbeeld een boek) of een dienst (bijvoorbeeld een training of workshop) bestelt: om dit product of deze dienst aan je te kunnen leveren en om je te informeren over vergelijkbare producten of diensten. We registreren je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • wanneer je je aanmeldt als abonnee van onze gratis nieuwsbrieven: om deze per e-mail aan je toe te kunnen sturen. We registreren je e-mailadres en indien je deze informatie met ons deelt ook je naam. Je kunt je nieuwsbriefabonnement te allen tijde intrekken via de afmeldlink in onze nieuwbrieven. Je gegevens worden dan per direct inactief gemaakt in ons marketingautomatiseringsplatform MailChimp;
  • wanneer je deelneemt aan een actie, enquête, prijsvraag of onderzoek: wij registeren je e-mailadres om je indien van toepassing de uitslag van een (win)actie te kunnen sturen of om je een passend/relevant aanbod ter opvolging te kunnen doen;
  • wanneer je gebruikmaakt van formulieren op onze websites: wij registeren uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn voor (de behandeling van) je aanvraag via het formulier.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Kwintessens, gevestigd in Amersfoort. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Kwintessens bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, met een maximum van twee jaar.

Gebruik door derden en beveiliging

Kwintessens laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit nodig is om onze verplichtingen jegens u te kunnen nakomen. Met de volgende organisaties worden persoonsgegevens uitgewisseld:

  • EDG Educatieve Distributie B.V., Utrecht: verzenden van bestellingen en printen en verzenden van brieven, facturen en herinneringen;
  • MailChimp: verzenden van nieuwsbrieven.

Met deze verwerkers heeft Kwintessens een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Voor het verlenen van toegang via Basispoort in het kader van digitale leermiddelen (Digibordmateriaal) in onze methodesites verwijzen wij je naar onze Privacyverklaring Digitale Leermiddelen.

Cookies

Privacywetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee je op basis van je klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; jouw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op je computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP-adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Kwintessens en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Kwintessens heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Kwintessens geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Kwintessens een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van kwintessens.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als je het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt je bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over je gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Kwintessens) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je mag ons om inzage verzoeken in je persoonsgegevens en/of ons verwerkingsregister. Ook kun je ons verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, dan kun je deze richten aan:

Kwintessens
Postbus 1492
3800 BL  Amersfoort

Telefoonnummer: 033 460 19 40 (maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren)

E-mailadres: privacy@kwintessens.nl

Klachten

Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Kwintessens behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

 

Amersfoort, juli 2022