Verwerkersovereenkomst met Kwintessens afsluiten

In de Verwerkersovereenkomst van Kwintessens wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor onderwijs. Kwintessens hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van de contractuele afspraken die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Stap 1: Documenten downloaden

Download de volgende documenten:

Stap 2: Documenten invullen

Vul vervolgens de volgende documenten in:

  • de Verwerkersovereenkomst.
    In dit beveiligde Word-document kun je alleen de gegevens bij Partijen invullen en de velden aan het eind van het document. Ter onderteking kan de handtekening van de bestuurder als afbeelding worden ingevoegd. Heb je geen afbeelding van de handtekening van de bestuurder, dan druk je het ingevulde document af om te ondertekenen;
  • het overzicht met de schoolnamen (Bijlage 4).
    Dit is een ‘open’ Word-document waarin u de namen en BRIN-nummer van de scholen invult die onder het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling (bestuur) vallen.
    In plaats van deze bijlage kun je ons ook een eigen overzicht van scholen toesturen.

Stap 3: Documenten per e-mail versturen

Nadat je de twee documenten hebt ingevuld en opgeslagen (en bij handmatige ondertekening: ingescand), kun je deze via e-mail versturen naar: helpdesk@kwintessens.nl.

Vragen?

Heb je vragen over het invullen van de Verwerkersovereenkomst en/of Bijlage 3? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 033 460 19 40 of via dit formulier.