Abonnement op Trefwoord

Wilt u een abonnement op Trefwoord afsluiten? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Trefwoord verschijnt vier keer per jaar.

Een abonnement op Trefwoord kan uitsluitend schoolbreed (voor alle groepen in de school) worden afgesloten en bestaat uit een basisbedrag plus een vast bedrag per groep.

Het basisbedrag voor Trefwoord Digitaal voor het schooljaar 2018-2019 is € 445,00.
Per groep betaalt u € 53,00 voor een papieren handleiding.

Het is niet toegestaan de handleidingen en het digitale lesmateriaal van Trefwoord te delen met scholen die geen eigen abonnement op Trefwoord hebben afgesloten. Het is evenmin toegestaan het materiaal van Trefwoord te kopiëren, met uitzondering van de (downloadbare) werkbladen.

Abonnementen kunnen bij ieder nummer ingaan en worden jaarlijks automatisch verlengd.
Het abonnementsjaar loopt parallel aan het schoolhaar.
Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 1 juni worden ingediend.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Wij zijn bereikbaar via 033 460 19 43.

Contactgegevens


BRIN inclusief vestigingscode, bijv. 11AA01

E-mailadres t.b.v. digitale facturatie

Groepsgegevens


onderbouw = groep 1 t/m 4

middenbouw = groep 5 en 6

bovenbouw = groep 7 en 8

Ingangsdatum abonnement


Hoe heeft u Trefwoord leren kennen?


Heeft u vragen of opmerkingen?


Accepteren privacyverklaring


© Copyright 2018 KwintessensIdeal Logo