Abonnement op Trefwoord

Wil je een abonnement op Trefwoord afsluiten? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  • Een abonnement op Trefwoord kan uitsluitend schoolbreed (voor alle groepen in de school) worden afgesloten en bestaat uit een basislicentie plus een vast bedrag per groep.
  • De abonnementsprijs voor het schooljaar 2023-2024 is € 544,- voor het basisbedrag en € 64,60 per groep. Hier vind je een overzicht van de abonnementsprijzen. Desgewenst kun je een aanvullende kalenderset aanschaffen voor € 34,20 per groep. Deze set bestaat uit de themaposters en een scheurblok, die je in de klas kunt ophangen.
  • Het is niet toegestaan de handleidingen en het digitale lesmateriaal van Trefwoord te delen met scholen die geen eigen abonnement op Trefwoord hebben afgesloten. Het is evenmin toegestaan het materiaal van Trefwoord te kopiëren, met uitzondering van de (downloadbare) werkbladen.

Looptijd

  • Trefwoord verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen kunnen bij ieder nummer ingaan en worden jaarlijks automatisch verlengd.
  • Het abonnementsjaar loopt parallel aan het schooljaar.
  • Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 1 juni worden ingediend.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Wij zijn bereikbaar via 033 460 19 43.

Aanmelden abonnement


Ingangsdatum abonnement


Gegevens school


BRIN inclusief vestigingscode, bijv. 11AA01

Voor toezending van de digitale factuur.

Groepsgegevens


onderbouw = groep 1 t/m 4

middenbouw = groep 5 en 6

bovenbouw = groep 7 en 8

Gegevens contactpersoon


Bekend met Trefwoord


Vragen/opmerkingen


Privacyverklaring en voorwaarden


Lees de algemene- en abonnementsvoorwaarden en de privacyverklaring.