Poerim

23-24 maart 2024

Op de veertiende dag van de maand Adar van de Joodse kalender (meestal in maart van de westerse kalender) viert het Joodse volk het Poerimfeest.

Lesbrief bij Poerim

Laat je klas kennismaken met deze bijzondere Joodse feestdag. In de lesbrief staat informatie over het feest en lessuggesties voor de middenbouw. 

 

Download het lesmateriaal

De achtergrond van Poerim

De naam ‘Poerim’ betekent: loten. De loten hebben te maken met het verhaal dat tijdens de feestdag wordt verteld. Het gaat over het Joodse meisje Ester dat als prinses leeft aan het hof van de Perzische koning. De gemene raadsheer van de koning, Haman, heeft echter een hekel aan Joden en bedenkt een geheim plan om alle Joodse mensen in het Perzische rijk in één keer te doden. Het lot wijst de dag aan waarop dat moet gebeuren. Gelukkig kan Ester, met hulp van haar oom, voorkomen dat Hamans plan wordt uitgevoerd.

Het Poerimfeest is een heel vrolijk feest. Er zijn optochten waarbij iedereen verkleed door de straten gaat. Oud, jong, rijk, arm het maakt allemaal niet uit. Op het Poerimfeest is iedereen gelijk. Vaak hebben mensen maskers op, zodat je ze niet meer kunt herkennen. Het lijkt een beetje op carnaval.

De enige die niet vrolijk is tijdens het poerimfeest, is Haman. Hij wordt altijd belachelijk gemaakt. Er worden speciale koekjes gemaakt, die Hamansoren heten. En als de naam van Haman ergens genoemd wordt, maken de Joodse kinderen met speciale ratels zoveel lawaai dat zijn naam niet meer te verstaan is.

Kennis maken met wereldgodsdiensten

Met het lespakket Een wereld vol verhalen maken kinderen uit groep 6 t/m 8 kennis met wereldgodsdiensten en andere levensbeschouwelijke stromingen: hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam en humanisme. Aan de hand van verhalen ontdekken kinderen waar deze stromingen voor staan. Ze maken kennis met feesten en rituelen, heilige gebouwen, bronnen en personen.

De lessen hebben een open karakter en de stromingen worden gelijkwaardig naast elkaar gezet. Dit lespakket helpt kinderen om meer begrip te krijgen voor anderen en om hun eigen levensbeschouwing verder vorm te geven.

Download een proefles

Kalender voor bijzondere dagen

Dit lesmateriaal is onderdeel van de Kalender voor bijzondere dagen van Kwintessens en wordt je gratis aangeboden. De informatie over Poerim stond eerder beschreven in Trefwoord. De lessuggesties (download) komen uit Hemel en Aarde.

Kijk voor meer bijzondere dagen op de kalender. Of meld je aan voor onze nieuwsbrief, waarin wij regelmatig een bijzondere dag uitlichten.