Burgerschap

Een school is een samenleving in het klein. Iedereen doet mee en iedereen heeft verantwoordelijkheden. En dat geldt ook straks, na school. 

Burgerschapsonderwijs gaat over de ontwikkeling van kinderen tot democratische burgers. Van elke school wordt verwacht dat er aandacht besteed wordt aan actief burgerschap en sociale cohesie. Hoe doe je dat op een aansprekende en concrete manier? Kwintessens helpt jullie daarbij. 

 

Burgerschap, dat doe je al! 

Veel scholen besteden (bewust of onbewust) al veel aandacht aan burgerschap. Bijvoorbeeld in vakken als wereldoriëntatie, sociaal-emotioneel leren of levensbeschouwing. Ook de schoolcultuur en de omgangsvormen kunnen bijdragen aan de burgerschapsontwikkeling van kinderen. Toch wordt daarmee vaak niet aan alle opdrachten rondom burgerschapsonderwijs voldaan.

Hier moet je school aan voldoen 

 

Kwink voor burgerschap

Gebruikt u een methode voor levensbeschouwing en een methode sociaal-emotioneel leren, zoals Kwink? Dan werkt u waarschijnlijk al aan veel leerdoelen uit het burgerschapsdomein. De lessen Kwink voor burgerschap vormen een aanvulling, over de onderwerpen die bij andere vakken niet aan de orde komen. 

Naar Kwink voor burgerschap 

 

Persoonlijke ontwikkeling

Kwintessens verbindt actief burgerschap met de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen niet alleen leren hoe de samenleving in elkaar zit, ze kunnen ook leren welke verantwoordelijkheden en kansen zij zelf hebben om kritisch en constructief bij te dragen aan die samenleving. 

 

Eigen opvattingen

Kinderen leren in gesprek te gaan over elkaars standpunten, om zo eigen opvattingen te ontwikkelingen. Ook leren kinderen met respect te luisteren naar de standpunten van anderen, ook als die anders zijn dan die van hen. 

 

Verhalende aanpak

In onze lesmaterialen werken we veel met verhalen. Verhalen bieden de kans om voorbeelden uit te vergroten, en ze vormen een veilige omgeving om met elkaar in gesprek te gaan over keuzes en gedrag. In onze lessen Kwink voor burgerschap werken we met animaties in een dierenwereld. 

 

Nieuwe methode in ontwikkeling

Kwintessens werkt aan een nieuwe, complete burgerschapsmethode. Duurzaamheid is hierin een belangrijk thema en verhalen worden veel gebruikt als didactisch hulpmiddel. De methode gaat uit van integratie met andere vakken. In het najaar van 2023 wordt een eerste pilot gedaan.

 

Duurzaam burgerschap

Aandacht voor burgerschap is belangrijk, maar waarom eigenlijk? In onze aanpak beginnen we bij waardering van de wereld om ons heen. De aarde en de mensen die erop leven zijn waardevol; het is ‘de moeite waard’ om je daarvoor in te zetten. Burgerschap is daarom niet een vervelende verplichting, maar een verantwoordelijkheid en een kans: jij mag bijdragen aan de wereld van morgen.

De aarde en de mensen die erop leven zijn waardevol. Burgerschap is dus de moeite waard om je voor in te zetten.

Het begrip duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Duurzaamheid kan gaan over de aarde, de planeet waarop we leven. Maar ook de relaties tussen mensen kunnen duurzaam zijn. Verantwoordelijk burgerschap gaat over keuzes die niet alleen vandaag goed zijn voor een bepaalde groep mensen; het gaat over keuzes die toekomst hebben, voor jezelf, de ander en de planeet. In onze lesmaterialen gaan we daar met kinderen actief naar op zoek.