Abonnement op Kind op Maandag

Wilt u een abonnement op Kind op Maandag afsluiten? Vul dan onderstaand formulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar.

Een abonnement op Kind op Maandag kan uitsluitend schoolbreed (voor alle groepen in de school) worden afgesloten en bestaat uit één basislicentie plus een vast bedrag per groep.

De abonnementsprijs voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt € 379,40 voor een basislicentie en € 58,70 per groep.

Het is niet toegestaan de magazines en het digitale lesmateriaal van Kind op Maandag te delen met scholen die geen eigen abonnement op Kind op Maandag hebben afgesloten. Het is evenmin toegestaan het materiaal van Kind op Maandag te kopiëren, met uitzondering van de (downloadbare) werkbladen.

Abonnementen kunnen bij ieder nummer ingaan en worden jaarlijks automatisch verlengd.
Het abonnementsjaar loopt parallel aan het schooljaar.
Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 1 juni worden ingediend.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Wij zijn bereikbaar via 033 460 19 43.

     

Contactgegevens


BRIN inclusief vestigingscode, bijv. 11AA01

E-mailadres t.b.v. digitale facturatie

Ingangsdatum abonnement


Hoe heeft u Kind op Maandag leren kennen?


Heeft u vragen of opmerkingen?


Accepteren privacyverklaring en voorwaarden


© Copyright 2021 Kwintessens Disclaimer | Privacy Ideal Logo