SCOL

Auteur(s): CED Groep Onderzoek & Ontwikkeling, Rotterdam

De SCOL is het meest gebruikte leerlingvolgsysteem voor sociale competentie in het basisonderwijs. De SCOL brengt de sociale competentie van de leerling, de groep en de school systematisch in kaart. Er is een versie voor het primair onderwijs en voor het speciaal onderwijs.
Neem contact op met de accountmanager in uw regio voor meer informatie en/of prijzen.

Prijs op aanvraag
Op voorraad
Bestelnummer
0828

Gegevens

Vernieuwingen SCOL 2016

De SCOL wordt vernieuwd en sluit nu nog beter aan op deze tijd! Bekijk de wijzingingen in de speciale flyer.

De SCOL sluit aan op Esis.

De SCOL – Sociale Competentie ObservatieLijst – is een scorelijst per leerling die u tweemaal per jaar invult: rond de herfstvakantie en de tweede keer in het voorjaar. De SCOL gaat uit van een indeling van gedrag in acht gedragscategorieën. Elke categorie is weer uitgewerkt in drie of vier items: 26 in totaal.
Met de gegevens uit de SCOL kan het onderwijsprogramma direct aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van kinderen of de hele groep. Met de SCOL signaleert u dus maar u heeft ook handvatten voor het onderwijs in sociale competentie.
De SCOL sluit aan op Esis.

10 minuten per leerling

De groepsleraar neemt twee keer per jaar de SCOL af. Het invullen van de lijst kost ongeveer tien minuten per leerling. De school kan zelf kiezen of de leraar de gegevens rechtstreeks in de computer invoert of eerst op een scoreformulier. Het scoren van de 26 vragen zult u snel onder de knie krijgen. Leest u eerst de handleiding door. Het is handig om te oefenen door een paar proefscores te maken. Van bijvoorbeeld een collega, uw eigen kind of uw partner. Als u de SCOL al vaker heeft ingevuld dan kunt u ermee volstaan de handleiding nogmaals door te lezen voor u aan de afname begint.

Overzichten

Het programma SCOL presenteert en analyseert observatiegegevens in negen overzichten, onderverdeeld op drie niveaus:

  • op leerlingniveau
  • op groepsniveau
  • op schoolniveau

U kunt per niveau de score ieder afnamemoment bekijken. Ook is het mogelijk meerdere afnamemomenten met elkaar te vergelijken in de vorm van schoolloopbaanoverzichten (leerling- en groepsniveau) en trendanalyse-overzichten (schoolniveau). U kunt uw eigen indeling maken door bepaalde groepen te clusteren, bijvoorbeeld naar onder-, midden- en bovenbouw.

Hoe bespreekt de school de resultaten met de leerlingen en de ouders?

Scholen informeren de ouders op verschillende manieren over de resultaten. In de meeste gevallen doen ze dit mondeling. Sommigen informeren de ouders over het totaalbeeld van hun kind naar aanleiding van de SCOL. Anderen bespreken het leerling-overzicht met de ouders. Het is goed daar afspraken over te maken met het hele team zodat alle leerkrachten op dezelfde wijze eenduidige informatie geven aan ouders.
Zoals geldt voor alle resultaten van de SCOL is het bijvoorbeeld van belang uit te leggen dat de scores het resultaat zijn van observaties door de leerkracht zelf. De scores geven aan op welke sociale vaardigheden nog ontwikkeling gewenst is, op individueel, groeps- of schoolniveau.
Belangrijker dan het communiceren van scores is het goed aanpassen van activiteiten om met de kinderen aan de slag te gaan met hun sociale vaardigheden. Op individueel niveau is daarvoor de Portfolio Sociale Competentie ontwikkeld. Op groepsniveau kan worden gedacht aan lessen voor de betreffende gedragscategorie uit de methode Kinderen en… hun sociale talenten.

Kwintessens, Rovict en CED-Groep

Kwintessens, de CED-Groep en Rovict werken sinds september 2006 formeel samen. De CED-Groep – ontwikkelaar van de SCOL – blijft de SCOL inhoudelijk en methodologisch ontwikkelen. Rovict is eigenaar van het softwareproduct SCOL en zorgt dat de software up to date blijft. Rovict verzorgt ook de helpdesk. Kwintessens en Rovict behartigen beiden de klantcontacten en dragen zorg voor de verkoop.

COTAN

De COTAN heeft SCOL positief beoordeeld! De resultaten van deze beoordeling zijn als volgt:

  • Uitgangspunten testconstructie: goed
  • Kwaliteit testmateriaal: voldoende
  • Kwaliteit handleiding: goed
  • Normen: voldoende
  • Betrouwbaarheid: voldoende
  • Begripsvaliditeit: voldoende
  • Criteriumvaliditeit: niet van toepassing

De COTAN is de Commissie Testaangelegenheden Nederland van het NIP. Kijk voor meer informatie op www.cotan.nl.

Technische informatie

De SCOL is naast elk leerlingadministratiesysteem te gebruiken. De huidige versie van de SCOL is webbased. Lees meer over de technische kant van de SCOL op www.scol.nl en de manier waarop de SCOL op uw server kan worden geïnstalleerd.

Meer informatie

Lees meer over de SCOL en kijk hoe eenvoudig SCOL in het gebruik is: www.scol.nl.
Klik hier voor meer informatie over Kinderen en... hun sociale talenten.

Meer informatie

Meer informatie
Bestelnummer 0828
Auteur(s) CED Groep Onderzoek & Ontwikkeling, Rotterdam
Formaat webtoepassing

Bekend van

© Copyright 2019 Kwintessens Disclaimer | Privacy Ideal Logo