EigenwijzR

  Prijs op aanvraag

Met EigenwijzR geven kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zélf aan hoe veilig ze zich voelen. Niet door vragen over pesten en geweld te beantwoorden, maar met positief geformuleerde vragen die snel inzicht geven in het welzijn en de sociale veiligheidsbeleving van de totale groep. EigenwijzR is gericht is op preventie en geeft kinderen de kans anoniem te melden als ze ergens over willen praten en met wie. Direct meten, direct resultaat.
Voor meer informatie: www.eigenwijzr.nl.

U kunt EigenwijzR via dit formulier bestellen.

 • Beschikbaarheid:
  op voorraad
 • Bestelnummer:
  EW-TP
 • Verschijningsjaar:
  2017
 • Soort:
  licentieproduct
 • Gekoppeld aan methode:
  Kwink

EigenwijzR: nieuw meetinstrument voor sociale veiligheid en welbevinden

Pestgedrag op scholen en andere uitingen van een onveilig leer- en leefklimaat moeten voorkomen worden. Sinds 1 augustus 2015 is het voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs wettelijk verplicht om de sociale veiligheid en het welbevinden van leerlingen te monitoren. Het nieuwe meetinstrument EigenwijzR voor het basisonderwijs benut hiervoor de eigen wijsheid van kinderen. Zij geven zelf aan in hoeverre zij zich veilig of onveilig voelen. Met positief geformuleerde vragen. Kort, krachtig en bewezen effectief.

Wet sociale veiligheid stelt monitoring sociale veiligheid verplicht

In de toelichting op deze wet schrijft het ministerie van OCW dat een school pas goed beleid ten aanzien van sociale veiligheid kan voeren, als zij inzicht heeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. De inspectie controleert hierop ook daadwerkelijk sinds 1 september 2016. Met EigenwijzR voldoen scholen aan de Wet sociale veiligheid.

‘Vroegtijdig investeren in welzijn laat kinderen tot bloei komen’

Anke Appel, bedenker van EigenwijzR, ziet deze verplichte monitoring als een kans. ‘EigenwijzR - gebaseerd op de positieve psychologie - biedt scholen de mogelijkheid de krachten van kinderen preventief in te zetten. Vergroot vooral uit wat goed gaat met het kind in plaats van te sturen op risicofactoren. Positief vroegtijdig investeren in het welzijn en de veiligheid van kinderen laat kinderen tot bloei komen. EigenwijzR meet dat gevoel van veiligheid op een speelse en effectieve manier door kinderen zélf hun stem te laten horen. Realtime meten, direct vanuit het kind - met een gestandaardiseerd, betrouwbaar instrument.’

EigenwijzR: geschikt voor tablet en pc

EigenwijzR wordt toegankelijk gemaakt via een app op een tablet (Android / iOS) of pc (Windows) . De leerlingen krijgen een introductiefilmpje te zien over hoe EigenwijzR werkt en kunnen vervolgens zelf de vragen binnen zeven minuten beantwoorden op een tablet of op een pc. Binnen een uur heeft de leerkracht of directie een beeld van het welbevinden van de groep en de ervaren veiligheid.

Snel inzicht in de veiligheidsbeleving van de hele groep

Nick zit in groep 8 en is elf jaar. Hij heeft net met de EigenwijzR gewerkt. ‘De vragen zijn leuk. Je kunt zelf aangeven hoe je je voelt. Dat is fijn, want zo weet de juf of ik gelukkig ben of niet. Als dat niet zo is, kan ze me snel helpen. Want ik kan ook aangeven of ik hulp wil.’
Ook Johan Nieuwboer, leerkracht groep 8, spreekt enthousiast over deze vorm van meten: ‘Ik heb binnen het uur een compleet beeld van mijn groep. Op basis van dat overzicht kan ik direct handelen. Groot voordeel is ook dat het mij geen extra administratieve belasting geeft en ik de overzichten direct klaar heb om bijvoorbeeld aan de inspectie te laten zien.’

Keurmerk

EigenwijzR voldoet aan de eisen van het Ministerie van OCW en de Wet sociale veiligheid. EigenwijzR is een op wetenschappelijke basis ontwikkeld meetinstrument in samenwerking met PI Research en Universiteit Twente en wordt gesteund door Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Schrijf uw eigen review

U plaatst een review bij: EigenwijzR

* Verplichte velden