Gedicht Gegroeid

Categorieën
Gedicht Gegroeid

Het einde van het jaar nadert. Een moment om eens terug te blikken op alles dat geleerd is. Waarin zijn de kinderen gegroeid? Lees het gedichtje 'Gegroeid' voor. 

Wat is ‘groeien’? Is ‘groter groeien’ alleen maar ‘langer worden’? Of betekent het meer? Wat kun je nu allemaal wat je als baby niet kon? Vinden de kinderen het fijn om te groeien? Worden ze er blij van?

Download het gedicht 

Voor het thema Talenten zochten we werkvormen en verhalen uit onze methodes. Bekijk de verschillende items op het prikbord van
Trefwoord
Hemel en Aarde
Kind op Maandag

© Copyright 2023 Kwintessens Disclaimer | Privacy Ideal Logo